Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Nieuw beleid

Mede door de inspanningen van TOP Brabant is de vrijetijdseconomie stevig op de provinciale politieke agenda gekomen.

De Provincie Noord-Brabant  heeft Vrijetijdseconomie omarmd als een van haar speerpunten. In april 2013 is een nieuw Beleidskader en uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie  (VTE) vastgesteld. Er liggen groeikansen voor deze sector.

Om tot groei te komen wordt ingezet op:

  • meer bezoekers uit een groter herkomstgebied naar Brabant, waarbij naast de huidige gezinsmarkt ook wordt ingezet op verbreding naar nieuwe doelgroepen zoals senioren en eenoudergezinnen. De ligging en infrastructuur van Brabant is goed en biedt daarvoor voldoende kansen;
  • meer bestedingen per dag. Dit kan door nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen, waarbij er meer ruimte ontstaat voor kunst en cultuur, (sport-) evenementen, urban leisureconcepten en de shortbreakmarkteen nieuw uitvoeringsagenda

Naast de economische groei binnen de VTE draagt de VTE ook bij aan de realisatie van de doelen van de beleidsvelden cultuur, erfgoed, natuur, landschap, leefbaarheid, gezondheid, agrofood, zorg en sport.